จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ชื่อ นางสาว จันทร์ธิลา จันทรบูชา ชั้นม.6/2 เลขที่2
มรดกพ่อ-แม่
พ่อแม่ไม่ มีเงินทอง จะกองให้
จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ
หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือ เอาไว้ ใช้เลี้ยงกาย

พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า
จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย
ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย
ลูกสบาย แม่กับพ่อ ก็ชื่นใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น