จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สวัสดีจร้า เราชื่อ นางสาว จิรปรียา ลาไธสง

วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ใครหนอ รักเรา เท่าชีวัน
ใครหนอ ใครกันให้เราขี่คอ (คุณพ่อ คุณแม่)
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ
รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ

จะเอาโลก มาทำปากกา
แล้วเอานภา มาแทน กระดาษ
เอาน้ำหมด มหาสมุทรแทนหมึกวาด
ประกาศ พระคุณไม่พอ

ใครหนอ รักเรา เท่าชีวัน
ใครหนอ ใครกันให้เราขี่คอ(คุณพ่อ คุณแม่)
ใครหนอ ชักชวนดูหนังสี่จอ
รู้แล้วละก็ อย่ามัวรั้งรอ ทดแทนบุญคุณ


วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ชื่อ นางสาว จันทร์ธิลา จันทรบูชา ชั้นม.6/2 เลขที่2
มรดกพ่อ-แม่
พ่อแม่ไม่ มีเงินทอง จะกองให้
จงตั้งใจ พากเพียร เรียนหนังสือ
หาวิชา ความรู้ เป็นคู่มือ
เพื่อยึดถือ เอาไว้ ใช้เลี้ยงกาย

พ่อกับแม่ มีแต่ จะแก่เฒ่า
จะเลี้ยงเจ้า เรื่อยไป นั้นอย่าหมาย
ใช้วิชา ช่วยตน ไปจนตาย
ลูกสบาย แม่กับพ่อ ก็ชื่นใจ